ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ V.1.1 http://itec.kanthalak.com/ecer/

ราคาปกติ 15,500.00 บาท  พิเศษ 8,000 บาท

ใช้แบบ SubDomain กับเรา ราคาอยู่ที่ 2500 บาท / ปี

 

6 ม.ค. 2559   11:52:49