คุณครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 080-4692136
อีเมล์ : phuttawat@gmail.com
Facebook :phuttawat26
เว็บไซต์ www.kanthalak.com
Programmer Developer

คุณครูไผท คงศรีลา

โรงเรียนบ้านโดนอาว
เบอร์โทร : 088-5804794
อีเมล์ : pathai.1120@gmail.com
Facebook :pathai.khong
เว็บไซต์ www.kanthalak.com
Programmer Developer

คุณครูวิชาญ พุทธวงค์

โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
เบอร์โทร : 082-1563188
อีเมล์ : chan_put@hotmail.com
Facebook :100001681907303
เว็บไซต์ www.kanthalak.com
Programmer Developer

คุณครูศุภณัฏฐ์ ผลดี

โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา
เบอร์โทร : 0811859784
อีเมล์ : leesaw-06@hotmail.com
Facebook :supanat06
เว็บไซต์ www.kanthalak.com
Programmer Developer


ทีมพัฒนาโปรแกรมของกันทรลักษ์ดอทคอม || Kanthalak.com

© 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com